Allmänna villkor

Allmänna villkor

Villkoren nedan gäller alltid så länge som inte annat skriftligen överenskommits mellan kund och Mosslunda Snickeri AB.

Pris
Priser är angivna i SEK och inklusive moms för privatpersoner samt exklusive moms för företag. Priser innefattar inte frakt, emballeringskostnader eller montering vilket tillkommer om inte annat överenskommits. Ändringar och eventuella tilläggsarbeten som beställs efter arbetet påbörjats betraktas som ny beställning och hanteras därefter samt faktureras löpande om inget annat överenskommits.
Vid beställning efter offertens giltighetstid, förbehåller vi oss rätt att justera priset. Vid de fall då beställaren flyttar fram leveranstid efter lämnat anbud förbehåller vi oss rätten att justera pris enligt prisindex.
Vid offertdatum ej aviserade materialprishöjningar sammanlagt överstigande 12%, samt vid brist på material hos leverantörer som föranleder byte till annat mer kostsamt material, förbehåller vi oss rätten till pristillägg motsvarande för oss tillkommande materialkostnad.

Leveranstider
Vi tillverkar mot beställning och har inte några färdiga produkter på lager. Därmed kan leveranstider variera och vara långa på grund av hög efterfrågan. Vårt mål är att hålla de leveranstider vi kommit överens om och i avvikande fall informera om eventuella förseningar samt varför de uppstått.
Observera att oväntat förlängda leveranstider till följd av våra leverantörers ej aviserade leveransfördröjningar ej ansvaras för av Mosslunda Snickeri AB.

Frakt och leverans
Om inget annat avtalats hämtas beställningen på vår verkstad. Är montering beställd så levererar och monterar vi produkten. Observera att kör- och milersättning kan tillkomma om montering är förlagd längre än 25 kilometer från Mosslunda Snickeri.
Att tänka på vid mottagande av leverans och vid montering är att platsen för leverans/ montering är förberedd och fri från andra möbler och lampor. Vi tar inget ansvar för saker som står i vägen och därmed riskerar att gå sönder. Täck gärna golvet om det är ömtåligt eller känsligt för fläckar i samband med inbärning. Kontrollera även att framkomligheten till monteringsplatsen för din leverans är god.
Vid monteringstillfället är det kundens ansvar att det aktuella utrymmet är i sådant skick att monteringen kan genomföras fullständigt. Om så ej är fallet tillkommer kostnad för extra monteringstillfällen som behövs för att färdigställa arbetet.

Betalning
Vi tillämpar fakturabetalning. För privatpersoner gäller att betalning skall vara oss tillhanda 10 dagar efter fakturadatum. För företag gäller att betalning skall vara oss tillhanda 30 dagar efter fakturadatum. Om betalning inte sker i rätt tid har Mosslunda Snickeri AB rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen samt till ersättning för kostnader till följd av skriftlig betalningspåminnelse och inkassokostnader. Mosslunda Snickeri AB förbehåller sig äganderätten till beställda varor tills dess full betalning är erlagd.

Ångerrätt och reklamation
Ångerrätt
Beställningsvaror, vilket omfattar all vår tillverkning som således är specialtillverkad för dig, omfattas ej av ångerrätten.

Reklamation
Du har enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt avseende fel. Rätten gäller inte fel som uppkommit till följd av bristande skötsel, felaktigt handhavande eller normal förslitning.
Skulle du upptäcka ett fel så vänligen meddela oss omgående. Underlätta gärna din reklamation genom att dokumentera eventuella synliga skador med bilder. Efter mottagen reklamation kontaktar vi dig för avhjälpande av felet och svarar för att det åtgärdas.
I de fall där Mosslunda Snickeri AB endast utfört delar av arbetet, är möjligheten till reklamation begränsad. Exempel på detta är då kund själv eller tredje part står för ytbehandling eller montering.

Varans beskaffenhet
Mosslunda Snickeri AB tillverkar merparten av möbler och inredningar av trä och träprodukter. Naturmaterial är levande och därför kan avvikelser förekomma beträffande färg, form och yta (exempelvis ådring, kvistmärkning mm.) Avvikelser till följd av detta medför inte att varan skall anses som felaktig.
Produkter som levereras grundmålade måste finputsas innan slutmålning.
Vid ytbehandling kan nyansskillnader förekomma mellan olika varumärken, färgbatcher och glanstal. Vi vill även informera om att kulör påverkas av tid, varpå matchning mot befintligt kan innebära annat färgnummer än befintligt.

Avbeställning
Avbeställning kan ske mot en kostnad av 10–100% av ordervärdet beroende på beställning och tidpunkt. För ändamålet inköpt material samt upparbetad tid är avgörande.

Transportskador
Är extern transport beställd ber vi er att vid leverans kontrollera godset. Avvikelser (godsskada, emballageskada, saknat kolli) skall noteras på frakthandlingen och signeras av chaufför och mottagare. Anmäl därefter till Mosslunda Snickeri AB omgående. Om skadan upptäcks vid uppackningen skall detta anmälas Mosslunda Snickeri AB senast inom 4 dagar från mottagandet. För effektiv och snabb hantering av reklamationen bör bilder på godsets emballage samt bilder på den skadade varan bifogas och skickas till Mosslunda Snickeri AB.

Övrigt
Vid händelse av tvist mellan Mosslunda Snickeri AB och beställare förbehåller vi oss rätten att avbryta projektet med omedelbar verkan.

Intresserad av att veta mer?

Har du en fråga eller är du bara nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?
Kontakta oss så berättar vi mer.