GDPR

GDPR

Din personliga integritet och vår hantering av Dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att Du ska känna Dig trygg vill vi på Mosslunda Snickeri AB informera Dig om hur vi hanterar personuppgifter och förklarar Dina rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är namn, adress, kontaktnummer, e-postadress, person-eller organisationsnummer och betalningsinformation. Vi behandlar uppgifterna för att kommunicera med Dig, ge kostnadsförslag, ingå avtal, leverera våra tjänster samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning på grundval av uppdragsavtal, samtycke och/eller intresseavvägning.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag och tjänster för vår räkning eller om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet.

Vi sparar Dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument.

När vi inte längre behöver Dina personuppgifter ser vi till att radera dem säkert i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Mosslunda Snickeri AB om användningen av de personuppgifter som rör Dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att Dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av Dina personuppgifter eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som Du anvisar. Vid klagomål kan Du anmäla vår behandling av Dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/.

Kontakta oss på 044-235510 om Du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Intresserad av att veta mer?

Har du en fråga eller är du bara nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?
Kontakta oss så berättar vi mer.